Tăng cân Cường Anh đang tạo một “cơn sốt” bởi giúp cải thiện cân nặng nhanh cấp tốc cho người gầy. Ngay cả ca sĩ Lê Bảo Bình cũng đã có lần quảng cáo cho sản phẩm