Các cụ xưa có câu “trước trồng cau, sau trồng chuối” tức là các cây này không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn mang đến ý nghĩa phong thủy nữa. Việc trồng những cây